Telefon 063 80 53 874 | Email: [email protected]

Postoji ukorenjeno verovanje da nijedan sastojak koji konzumiramo „nije kvalitetan“, teško je reći ko se zaista hrani zdravo. Aditivi i veštačke arome već dugo su zastupljeni na tržištu. Ovo je omogućilo i lakše kreiranje mišljenja da ništa što unosimo u organizam nije prirodno i čisto. U velikoj većini slučajeva ovo i jeste tačno. Živi se brzo a hrani se kako se može.

Ako vam nije poznato zbog čega je sve “zdrav” orah, vreme je da se informišete i saznate koliko je dobar za vaše zdravlje. 

Krem boja pakovanja sa etno motivima, šljivama u pozadini, pisanim slovima i srpskom zastavom u mnogome podseća na stare crteže i prikaze Prvog srpskog ustanka. Nije slučajno, iako naš sagovornik tako kaže, zašto je baš ovo pakovanje jako interesantno, a naročito samo ime proizvoda -Oraščanka! Da se najbolje ideje rađaju iz pehova, a da najkreativnije misli dolaze samo noću, živ dokaz je Slađan Maksić iz Orašca, kome se sušara pokvarila pre dve godine, da bi danas iz nje proizvodio zlatnom Read more…

U jeku bitke za više hrane rod šljive svake godine ima višestruki značaj, ali samo uz uslov da se ovaj proizvod racionalno koristi.Više hrane, manje rakije, predstavlja u ovom trenutku opšti interes. Opravdano ističemo da smo zemlja s najrazvijenijim šljivarstvom na svetu, iako je najveći deo naše šljivarske proizvodnje u individualnom sektoru, rascepkan i bez oslonca na nauku i modernu tehniku (pored toga još pre stotinak godina predstavljala je osnovni izvor deviza i standardnu robu odličnog kvaliteta). Međutim poučeni iskustvom Read more…

%d bloggers like this: